Spiccato
(спіккато) — 1.уривчасто, чітко. 2.Штрих виконання у техніці скрипкової гри.