Divisi
(дівізі) — розділення, поділ.Вказує поділ однорідних інструментів або хорових голосів на групи.