Diminuendo
(дімінуендо) — поступово зменшуючи силу звука