СКРИПКОВИЙ КЛЮЧ
- один з ключів групи соль; означає, що нота соль першої октави (g1) знаходиться на другій лінійці нотного стану див. Ключ. (див. Додаток IІ).