Введіть слово або словосполучення:

Випадкова стаття:

ПСИХІКА

(від гр. psychkos - душевний) - здатність високоорганізованого мозку відображати дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок, вольових дій та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу. П. виникла з появою у живих істот здатності до відчуття іформувалась у зв’язку з процесами діяльності та розвитком мови.