Quanto possibile
(кванто поссібіле) — як тільки можливо.