ЮБІЛЯЦІЯ
(лат. jubilatio - тріумфування) - 1. В католицькому співі -орнаментальна імпровізація захоплено - тріумфального характеру, яка розспівувалась під час виконання григоріанського хоралу наостанньому складі слова 'Алілуія'. Класичний зразок Ю. - у В.А.Моцарта. 2. В поліфонії строгого стилю - жвавий мелодичний рух, що заповнює проміжки між основними долями, наче прикрашаючизагальний рух, інакше мелодична фігурація.