ШУМКА
- українська та польська народна пісня - танець, подібна до коломийки. Музичний розмір 2/4, темп жвавий.