ШУМ
- неупорядковані неперіодичні коливання вібратора. На відміну від музичних звуків, Ш. позбавлений точно визначеної висоти, тривалості і сили. Розрізняються: 1) суцільний за спектром, поширений на весь діапазон коливань 'білий' Ш.; 2) широкополосний Ш. -низькочастотний,середньочастотний, високочастотний; 3) вузькополосний, 'кольоровий' Ш. є основою звучання ударних інструментів без визначеної висоти, а також складником звуку з визначеною висотою звучання. В ХХ ст. спостерігається тенденція розширення палітри звучання шляхом застосування нових шумових, зокрема, електромузичних інструментів (див. Сонорика).