ШОУ
(англ. show - показувати) - естрадна музично-сценічна вистава,спрямована на створення найбільшого впливу на аудиторію. Дляцього застосовуються, крім музичного компоненту, яскраві аксесуари, лазерне устаткування, підсилювальна апаратура, інфразвуковий компонент тощо.