ШАШМАКОМ
(тадж. - шість макомів) - 1. Шість образно - емоційних і ладоінтонаційних систем - Рост, Бузрук, Наво, Дугох, Сегох, Ірок, а також стійких метроритмічних моделей, норм і традицій музикування. 2. Історична форма макомів, яка склалась і побутувала в Хорезмі та Бухарі; багаточастинний різноплановий цикл, що об’єднує інструментальні (Тасніф, Тардже, Гардун, Пешрав, Мухамас, Сакил та ін.) та вокальні розділи (шубе) на поетичні тексти Х - ХХ ст.