ШАФЛ
(англ. shuffle - товктись) 1. Остинатна ритмічна фігура з 4 рівномірно акцентованих долей, яка виконується в швидкому темпі. Характерна для фортепіанного супроводу буги-вуги. 2. Американський танець з характерними рухами ніг, які наче не відриваються від долівки.