ЧИТАННЯ З ЛИСТА
(іт. a prima vista) - виконання на інструменті або голосом незнайомого твору без попереднього вивчення. Для цього, крім загальної музичної культури, необхідне спеціальне тренування сприймання музики під час її виконання.