ЧЕТВЕРТНА ПАУЗА
- пауза, яка за тривалістю дорівнює четвертний ноті (див. Додаток ІV).