ЧЕТВЕРТА ОКТАВА
- частина музичного звукоряду. Звуки четвертої октави позначаються: 1) латинськими буквами з цифрою 4 праворуч вгорі (a4, c4, d4 і т.д.); 2) складовими назвами з тими ж цифрами (до4, ре4, мі4 і т.д.); 3) в скрипковому ключі - від ноти до над п’ятою додатковою лінійкою згори до ноти сі над восьмоюверхньою додатковою лінійкою.