ЧВЕРТЬТОНОВА СИСТЕМА
, чвертьтонова музика - вид мікрохроматики, звукова система, коли октава поділяється на 24 частини, а кожний півтон - на два чвертьтона.