ЧАСТОТА
- кількість коливань вібратора за одиницю часу - секунду. Bисота звуку прямо пропорційна Ч. Одиницею вимірювання Ч.є герц (гц).