ЧАСТИНА
- 1. Кожна з п’єс, які складають циклічний твір. 2. Відносно завершений розділ музичної побудови, який відрізняється від інших розділів використанням окремої теми, тональності тощо.