ЦИНЬ
- давньокитайські струнні інструменти, з яких найбільш відомим є цисянь - цинь - семиструнний щипковий музичний різновид цитри з 7 шовковими струнами. У ІІІ ст. Ц. входив до придворного оркестру вишуканої музики яює, і був найбільш характерним інструментом класичної китайської музики.