ЦИНГАРЕСКА
- інструментальна п’єса, де використані циганські інтонації та ритми.