ЦИКЛІЧНІ ФОРМИ
(від гр. kyklos-коло) - 1. Музичні форми, які складаються з кількох самостійних за будовою частин, пов’язаних єдністю задуму. Найважливіші Ц.ф. - сонатно - симфонічний і сюїтний. Див. Соната, Симфонія, Сюїта, Сонатна форма. До зразків Ц.ф. належать також вокальні цикли Ф.Шуберта 'Чарівна мельничка', Д.Кабалевського 'Сонети Шекспира'. 2. Кілька певним чином пов’язаних творів (напр., 'Кільце нібелунгів' Р.Вагнера).