ЦИГАНСЬКИЙ РОМАНС
- жанр поширеного побутового романсу, який виник в середні роки ХІХ ст. під впливом специфічної манери виконання російських народних пісень та романсів солістами - співаками та гітаристами хорів петербурзьких та московських циган. Ц.р. характеризується наспівністю, емоційною декламаційністю, специфічною гармонією і фактурою супроводу. Існує три етапи розвитку Ц.р.: класичний (середина ХІХ ст.); 'жорстокий' (кінець ХІХ ст.); злиття з пісенними жанрами водевілю та естрадної музики (початок ХХ ст.). Пізніше спостерігалось відродження музичних традицій класичного Ц.Р. (Л.Дризо, Я.Пригожий, Б.Прозоровський та ін. і його виконання (В.Паніна, А.Вяльцева, Н.Плевицька, М.Сіверський та ін.).