ЦЕРКОВНІ ЛАДИ
- система монодичних ладів григоріанського хоралу. Спочатку система Ц.л. включала дорійський, гіподорійський,фригійський, гіпофригійський, лідійський, гіполідійський, міксолідійський, гіпоміксолідійський, а в XVI ст. була доповнена еолійським, гіпоеолійським, іонійським та гіпоіонійським ладами. До основних категорій Ц.л. належать фіналіс (кінцевий тон), амбітус (тон повторення) і реперкуса (тон повторення, псалмодування). (див. Додаток XVII).