ЦЕНТРАЛЬНЕ СПІВЗВУЧЧЯ
- один з видів устою в новій тональності ХХ ст., подібний за функцією до тоніки.