ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА
(ЦНС) - основна частина нервової системи людини, у яку входять головний та спинний мозок. Функція Ц.н.с. - виконання високодиференційованих відображувальних реакцій - рефлексів. Ц.н.с. сполучується з усіма органами і тканинами через периферичну нервову систему. Через Ц.н.с. здійснюється координація, субординація, спеціалізація та локалізація численних рефлекторних актів, зокрема, музично-навчальних та виконавських процесів.