ЦІЛИЙ ТОН
- співвідношення двох звуків, яке охоплює 1/6 октави і дорівнює сумі двох півтонів. Ц.т. міститься у великій секунді (діатонічний Ц.т.), двічі збільшеній примі (хроматичний Ц.т.), зменшеній терції.