ХОРОЗНАВСТВО
- наукова і навчальна дисципліна, яка вивчає типи і види хорів, склад хорових партій, елементи хорової звучності (ансамбль, стрій та ін.), засоби художньої виразності, репетиційний процес, організаційні питання, концертні виступи тощо.