ХОРОВА ПАРТІЯ
- 1. Група однорідних голосів, яка виконує свою партію унісоном. Х.п. може поділятись на кілька голосів (найчастіше перші та другі), або за тембровою диференціацією в межах кожної партії. 2. Голос у хоровій партитурі. 3. Нотний запис одного голосу хорової партитури.