ХОРАЛЬНА ФАНТАЗІЯ
- органна п`єса довільної форми на тему хоралу. Зразки Х.ф. створив Й.С.Бах.