ХЕЙРОНОМІЯ
(від гр. cheir - рука і nomos - закон) - старовинна система умовних жестів, яку використовували для керування хором. Рухи пальців і рук доместика - хормейстера визначали темп, метр, спрямування мелодії, динаміку, агогіку. Широке використання Х. як засобу керування хоровим співом передувало виникненню сучасної системи диригентських рухів.