ФУНКЦІЇ ТОНАЛЬНІ
- різноманітні значення, які може мати для гармонічної логіки кожний акорд щодо конкретної тоніки (Г.Риман).Ладовий фундамент класичної тональності - мажорний чи мінорнийтризвук, який спирається на сильний основний тон, а зв`язок ґрунтується на квінтовому співвідношення основних Ф.т. - субдомінанти (S), тоніки (Т) та домінанти (D), які утворюють консонансний тризвук. Вивільнення терцових, секундових, тритонових зв`язків та застосування дисонансу в музиці ХХ ст. утворюють нову структуру хроматичної 12-ступеневої тональності.