ФУНКЦІЇ ЛІНЕАРНІ
- особливі гармонічні значення акордів, які визначаються поширенням на акордові комплекси форм лінійногоруху - поступального у прохідних звуків, колоподібного у допоміжних і т.д. До Ф.л. належать затримання (аподжіатура), допоміжні та прохідні акорди, камбіата, предйом, педальний акорд.