ФРИГІЙСЬКИЙ ЛАД
- давньогрецький натуральний лад, який відрізняється від натурального мінору зниженим ІІ ступенем (див. Додаток XVII).).