ФРИГІЙСЬКА СЕКУНДА
- 1. Інтервал між І та ІІ ступенями фригійського ладу(мала секунда). 2. Понижений ІІ ступінь натурального мінору.