ФРИГІЙСЬКА КАДЕНЦІЯ
, фригійський каданс - 1. Особливий вид каденції, яку складають звороти: IV6 - V, I - V6 - IV6 -V, a також I - V(від мінорної тоніки). В музиці віденських класиків та подальшому майже не застосовується. 2. Особлива послідовність в грузинській музиці , яка виявляється в протирусі двох голосів до унісонного або октавного устою з ходом верхнього голосу на півтону вниз.