ФРАЗУВАННЯ
- 1. Логічна побудова музичного речення, фрази, періоду. 2. Виразне виконання музичних фраз з метою досягнення найбільш яскравого, виразного і правильного розкриття образного змісту твору, яке визначається логікою розвитку музичної думки.3. Індивідуальне Ф. - елемент стилю музиканта, пов`язаний з характером особистості виконавця та манерою його співу або гри.