ФРАГМЕНТ
(від лат. fragmentum - уламок, шматок) - уривок з музичного твору.