ФРІ-ДЖАЗ
(англ. free - вільний і джаз ) - стильовий напрямок сучасного джазу, поширений з 1960-х років і пов`язаний з експериментами в галузі мелодики, гармонії, ритміки і джазової техніки. Для Ф.д . характерні відхід від тональності і форми, довільна сольна та групова імпровізація, застосування поліметрії, поліритмії, політональності, атональності, серіальної, модальної і сонорної техніки, довільних структурних форм, трактування фрази без зв`язку з метром, використання елементів фольклору Індії та країн Сходу. Інколи замістьназви Ф.д. вживаються терміни 'абстрактний джаз', 'авангардний джаз', 'нове явище', 'новий джаз'.