ФОНЕМАТИЧНИЙ СЛУХ
(від гр. phonema - слово, звук, голос) - вид слуху, який забезпечує розрізнення звуків мовлення як фонем,що забезпечує правильну вимову, сприйняття та розуміння змісту слів. Розвиток Ф.с. у співі пов`язаний з якістю середньої співацькоїформанти (ССФ), яка забезпечує артикуляцію та дикцію у співі.