ФОНАСТЕНІЯ
(від гр. phone - голос i stenos - вузький) - фоніатричне захворювання вокалістів, що проявляється у швидкій втомлюваності голосового апарату, захриплості голосу, погіршенні інтонації, зміні тембру, тремоляції та зривах звучання, скороченні співацького діапазону тощо. Причинами Ф. є неправильне користування голосовим апаратом, надмірне фонаційне навантаження, форсування голосу а також негативні слухові впливи, яких зазнають відділи центральної нервової системи, що здійснюють керівництво фонацією.