ФОБУРДОН
(фр.faux-bourdon - фальшивий бас) - 1. Англійський різновид дисканта, що походить від гімеля. 2. Нижній голос англійського органума, що додавався під час виконання. 3. Техніка триголосної композиції XV cт., що поширилась в невеликих літургійних творах (гімн, псалм, антифон, секвенція, verus в магніфікаті та месі). 4. Техніка композиції, яка ґрунтується на ритмічно рівномірному акордовому чотириголосному викладі церковних наспівів (псалмів, кантів, імпроперіїв). 5. Псалмодична речитація в акордовому викладі, яка змінює одноголосне виконання хоралу. 6. Музично-риторічна фігура з характерним паралельним рухом терцій і секст (секстакордів). 7. Назва органного регістра в Німеччині XVI ст.