ФАЦИЛІТАЦІЯ
(від лат. faclies - образ, обличчя) - підвищення продуктивності праці людини під впливом присутніх. Ф. є важливим чинником успіху музиканта виконавця, якщо його психологічні якості сприятимуть її прояву.