ФАЛЬСОБОРДОН
(від іт. falsobordone - несправжній бас) - див. Фобурдон.