ФІСТУЛА
(від лат. fistula - дудка, трубка) - 1. Назва високого регістру чоловічого голосу, яка вийшла з вжитку (див. Фальцет). 2. Старовинна назва одноствольних та багатоствольних флейт (тибія, блокфльоте, шалмей, сопіль, дудка тощо). 3. Органний регістр (Ф.-анжеліка, Ф.-гельветика, Ф.-мінор, Ф.-пастораліс).