ФІНАЛ
(іт. finale - останній, кінцевий, остаточний) - 1. Остання частина циклічного музичного твору (сонати, симфонії, концерту і т.д.), яка підводить його підсумок. 2. Заключна сцена опери, балету, оперети тощо або їх частини (дії, акту, картини) 3. Заключний фрагмент великого одночастинного музичного твору (див. Кода).