ФІГУРАЦІЯ
(від лат. figuro - утворюю, формую, зображаю) - ускладнення музичної фактури шляхом введення мелодичних чи ритмічних елементів. Існують такі види Ф.: гармонічна - рух звуків за тонами акорду; ритмічна - повторення звуку або акорду у певній ритмічній послідовності; мелодична - рух голосів, які спираються нагармонію, але відступають від акордових звуків, утворюючи самостійну мелодичну лінію. До прийомів Ф. належать затримання, прохідний звук, допоміжний звук, предйом, камбіата. Звуки мелодичної Ф. мають меншу за акорди тривалість. Ф. є специфічним методом розвитку і варіаційних форм.