ФІГУРА
(від лат. figura - зовнішність, образ, зображення, якість, форма) - 1. Характерна група звуків (мелодична Ф.) або ритмічних долей (ритмічна Ф.), яка повторюється неодноразово. 2. Елемент фігурації. 3. Відносно завершена частина танцю, побудована на повторенні хореографічних рухів, які супроводжуються ритмічними Ф.4. Графічне зображення звуків і пауз в мензуральній нотації.5. Позначення музичних прийомів, які стали характерною частиною музичного лексикону (зображальні Ф., мелодичні або інтервальні Ф., Ф.повторення, Ф.фуги, Ф.речень, Ф. манери, Ф.орнамента). 6. Музично-риторічна Ф. - поняття з музичної риторики, що означає відхилення від певної норми з метою посилення експресії. 7. Музична прикраса, орнамент (мелізм, димінуція). 8. Позначення мотиву і цифрування генерал-басу в англо-американському музикознавстві.