УРТЕКСТ
(нім. Urtekst - текст часу) - первісний текст, оригінал музичного або літературного твору.