УНІСОН
(іт. unisono - однозвучний) - 1. Одночасне звучання двох або кількох голосів на одному ступені звукоряду, яке утворює повний консонанс, інтервал чистої прими (напр., а - а). 2. Виконання однієї партії кількома співаками або інструменталістами. 3. До У. подекуди відносять 'еквісон' - об`єднання звуків в інтервалі октави (октавний У.).