УВАГА
- форма психічної діяльності людини, яка виявляється в їїспрямованості та зосередженості на певних об`єктах за одночасногоабстрагування від інших. У. - вибіркове ставлення до певних явищ та процесів, яке є передумовою успішної пізнавальної, навчальної тавиконавської діяльності.